نحوه عملکرد پمپ های دورانی که در صنایع غذایی کاربرد دارند: Rotary pump

این پمپ ها بر اساس شکل قسمت متحرک یا چرخنده خود در انواع دنده ای ( داخلی و خارجی)، لوبیایی، دیسک لغرشی، مارپیچی و پریستالیکی وجود دارند که در این میان نوع لوبیایی بیشترین کاربرد را در صنایغ غذایی دارند و نوع دنده ای و مارپیچی به نسبت لوبیایی کمتر استفاده می شوند و نوع پره لغزشی برای مواد غذایی استفاده نمی شود و فقط برای انتقال بعضی از مواد خدمات رسان خط تولید (مثل مواد سرمازا در سیکل تولید سرما با ظرفیت کم و سوخت فسیلی) بکار برده می شوند. جنس پمپ لوبیایی فقط از استیل ضد زنگ است و مخصوص صنایع غذایی می باشد اما جنس پمپ های دنده ای و مار پیچی از انواع فلزات از جمله استیل ضد زنگ می باشد و جنس پمپ دیسکی لغزشی از فلزاتی غیر از استیل ضد زنگ است. قسمت چرحنده پمپ دنده ای به شکل یک جسم داندانه دار بوده که سیال بین دندانه ها و بدنه پمپ محبوس می شود و قسمت چرخنده پمپ لوبیایی به شکل لوبیا است که سیال بین قسمت لوبیایی شکل و دیواره پمپ محبوس شده و نیرو مستقیما روی سیال اعمال می شود. سرعت قسمت چرخنده پمپ لوبیایی 20 تا 500 دور بر دقیقه است. قسمت چرخنده پره لغزشی شامل یک دیسک بوده که محور آن منطبق بر محور پمپ نبوده و در داخل آن تیغه هایی جاسازی شده است که ذر اثر نیروی گریز از مرکز ایجاد شده در اثر چرخش دیسک، این تیغه ها از محل های خود بیرون آمده تا به بدنه پمپ متصل شوند و سیال بین دیسک و این تیغه ها از یک طرف و بدنه ثابت پمپ از طرف دیگر محبوس می گردد و در اثر اعمال نیروی مستقیم منتقل می گردد.قسمت متحرک پمپ مارپیچی به شکل مارپیچ هلیکس می باشد که ماده غذایی در حفره های بین مارپیچ و بدنه ی پمپ محبوس شده و نیرو از طریق چرخش مارپیچ هلیکس روی سیال اعمال می شود. در محفظه پمپ پریستالیتیک یک لوله لاستیکی یا پلاستیکی انعطاف پذیر موجود دارد که از طریق چرحش یک چرخنده مایع موجود در این لوله انعطاف پذیر یا محبوس شدن بین چرخنده و بدنه ثابت پمپ در داخل لوله فشرده می شودکه دراثر این فشار بطور همزمان درسیستم یک تخلیه بطرف جلو و یک مکش از عقب صورت می گیرد. درمیان پمپ های دورانی فقط در پمپ پریستالیتیک ارتباطی بین سیال و محیط وحود ندارد.

#پمپ صنایع غذایی

#پمپ برای نوشیدنی

#پمپ برای دوغ

#پمپ برای شیر

#پمپ برای آبجو

#پمپ برای شراب

#فروش پمپ

#پمپ برای قایق ها

#پمپ برای کارخانه

#پمپ برای کشتی

#پمپ برای صنایع

RAN pump ■DIA pump ■EPA pump ■ARO pump ■DEPA pump ■POMKAR pump ■DEBEM pump ■GRACO pump ■HUSKY pump ■TAPFLO pump ■WILDEN pump ■ALL-FLO pump ■YAMADA pump ■SERFILCO pump ■BLADON pump ■SANDPIPER pump ■WEDَA pump ■WARREN RUPP pump WERSAMATIC pump ■ALPHA DIYNAMIC pump ■ATLAS COPHCO pump