بهترین مدل کوتاهی مو برای شما چیست؟

برای انتخاب مدل موهایتان باید چند نکته توجه شود

الگوهای رشد و خطوط موی شما

انبوهی موهای شما

بافت موی شما

قابلیت ارتجاعی مو

برای مثال اگر بافت مویی نازک و ظریف دارید اگر موهای شما زیاد کوتاه شود به پوست سر می چسبد و کم پشتی مو را نشان می دهد.

اگر موی شما انبوهی متوسط و بافت ریز داشته باشد، برای بسیاری از شکل ها مناسب است، کوتاهی ماشین اصلاح، اگر شرایط خوبی داشته باشند مناسب است.

اگر موی شما انبوهی متوسط و بافت متوسطی دارد هم برای بیشتر کوتاهی ها عالی است و موها می توانند بافته شوند.

اگر موی شما بافت ظریف دارد و انبوهی متوسط دارد برای بسیاری از کوتاهی ها عالی است. برای کوتاهی های ماشین اصلاح خوب هستند.

.موی با انبوهی کم و بافت ظریف، کوتاهی هایی که وزن مو حفظ شود مثل کوتاهی های مصری صاف مناسب است

.موی با بافت متوسط و انبوهی کم، کوتاهی هایی که لایه دار باشند مثل لیرها مناسب می باشد

.موی با بافت زبر و انبوهی کم، کوتاهی های با ماشین اصلاح توصیه نمیشود

.اگر موی شما بافت ظریف اما انبوهی زیاد داردبرای بسیاری از کوتاهی ها مناسب است

 .اگر موی شما بافت متوسط و انبوهی ریاد دارد برای بسیاری از کوتاهی ها مناسب است و بافت ها معمولا زیبا می شوند

.اگر موی شما بافت زبر و انبوهی زیاد دارد ماشین های اصلاح ممکن است موی شما را فر یا باز کند بنابراین  مقداری طول و وزن مو باید حفظ شود

 انواع کوتاهی های ژورنالی، باب پیکسی، ژامپیر، لیر و غیره در اصفهان

pearl beauty salon

برای رزرو نوبت با شماره 09136562084 تماس بگیرید

آدرس اینستاگرام:

pearl_beauty_salon

دیدگاهتان را بنویسید