تشخیص مروارید طبیعی از پرورشی و مصنوعی

تشخیص مروارید طبیعی از پرورشی و مصنوعی به علت شباهت ظاهری بسیار مشکل است. لذا از وزن مخصوص آن ها برای اینکار استفاده می کنند. وزن مخصوص مروارید طبیعی معمولا کمتر از 2.73 است. در حالی که وزن مخصوص اکثر مروارید های پرورشی بیشتراست. مروارید های پرورشی تحت پرتو ماوراء بنفش دارای درخششی زرد رنگ و در پرتو ایکس دارای درخششی سبز رنگ میباشد. در حالیکه مروارید های طبیعی اینگونه نیستند. همچنین اگر زیر لامپ پر نور به مروارید نگاه کرده و آن را آهسته در میان انگشتان خود بچرخانیم، مرواریدهای پرورشی در هر نیمه ی چرخش، نور را منعکس نموده و بدین گونه حضور هسته را در مرکز خود اعلام میکند. مروارید های پرورشی اغلب دارای لکه های بر روی پوسته خارجی خود هستند که زایده های کمرنگ مثل دم یک ستاره دنباله دار به دنبال دارند. جالب است بدانید بزرگترین مروارید جهان 450 قیراط وزن دارد ودر موزه زمین شناسی لندن نگهداری میشود.

دیدگاهتان را بنویسید