خواص و فواید مروارید

مروارید طبعی معتدل دارد، چشم را تقویت می کند و روشنایی و نور آن را می افزاید و برای تقویت معده و روده ها و درمان زخم معده موثر است و برای کمبود کلسیم از آن می توان استفاده کرد. مروارید شادی می آورد و سبب لطافت قلب و روح می شود و غم و اندوه و ضعف روحیه را از بین میبرد.

دیدگاهتان را بنویسید