پکتین

پکتین نامی است که به مخلوطی از پلی ساکاریدهای یافت شده در میوه های نرم و دیواره های سلولی تمام گیاهان داده می شود، کنسانتره استخراج شده پکتین را میتوان برای مرباسازی خریداری نمود و عصاره ی پکتین از باقیمانده میوه ی مرکبات پس از آبگیری و یا باقیمانده و تفاله میوه هایی چون سیب بدست می آید. پکتین با پختن این تفاله ها در آب جوش و یا اسید رقیق بدست می آید و سپس با فشار از صافی رد شده و در خلاء کنسانتره می گردد و پکتین با اضافه نمودن الکل تقطیر میشود. پکتین گرفته شده از مایع مختلف دارای ترکیبات مخصوص به خود است و بنابراین نمیتوان آن را دقیقا نعیین نمود. اما تمام پکتین ها بیشتر شامل پلی ساکارید متیل پکنیت می باشد و دارای زنجیره ی دراز مولکولی چند صد عددی واحدهای متصل آلفا دی گالاکتورونیک اسید – که اسیدی گرفته شده از مونو ساکارید گالاکتوز- می باشد. مقداری از گروه های اسیدی به نمک اتری تبدیل شده و از کربوکسیل آزاد به متیل استر در زنجیره تبدیل می شوند. این امر به نظر پیچیده می آید و هست، ولی خوشبختانه صفات پکتین بیشتر مورد نظر دانشمندان علوم غذایی قرار گرفته تا ترکیب خاص شیمیایی آن و کاربرد آن به عنوان یک عامل ژله نمودن در مرباسازی و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. پکتین در میوه ها ی خام و سبزی ها به صورت ماده ی متشکله آن یعنی پروتو پکتین یافت می شود و این ترکیب غیر قابل حل در آب است که بیشتر گروه های کربوکسیل آن به نمک استری تبدیل شده اند. پرئتو پکتین باعث بافت سفت و سخت میوه ها و سبزی ها است. در زمان رسیدن آنزیم های موجود در گیاه آن را به پکتین تبدیل می نمایند

برای سفارش پکتین با شماره تماس 09136562084 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید